تأسف خوردن تولدت مبارک اصغر فرهادی تابستان

تأسف خوردن: تولدت مبارک اصغر فرهادی تابستان فرهنگ همکاری فرهنگ و هنر سینما چهره های سینمایی

نخستین غایب استقلال برابر سپاهان مشخص شد

به گزارش ایلنا، حسن بیت سعید روز گذشته در تمرین استقلال مصدوم شد و با نظر وینفرد شفر راهی منزل شد دیدار برابر سپاهان اصفهان را از دست داد. بیت سعید ..

ادامه مطلب