تأسف خوردن تولدت مبارک اصغر فرهادی تابستان

تأسف خوردن: تولدت مبارک اصغر فرهادی تابستان فرهنگ همکاری فرهنگ و هنر سینما چهره های سینمایی

گت بلاگز اخبار پزشکی نوع پولیپ روده عامل مهم تعیین کننده ریسک سرطان روده

تحقیق تازه نشان می دهد نوع پولیپ روده تشخیص داده شده است در وقت کولونوسکوپی به آینده نگری احتمال سرطان روده کمک می کند. 

نوع پولیپ روده عامل مهم تعیین کننده ریسک سرطان روده

نوع پولیپ روده عامل مهم تعیین کننده ریسک سرطان روده

عبارات مهم : محققان

تحقیق تازه نشان می دهد نوع پولیپ روده تشخیص داده شده است در وقت کولونوسکوپی به آینده نگری احتمال سرطان روده کمک می کند.

به گزارش مهر، به گفته محققان دانشگاه پیتزبرگ پنسیلوانیا، این نوع پولیپ ها که به آدنوم (تومور خوش خیم) نیز معروف هستند می توانند پیشرفته یا غیرپیشرفته باشند.

در این مطالعه، حدود ۱۶ هزار بیمار تحت کولونوسکوپی قرار گرفتند و محققان دریافتند ریسک بلندمدت سرطان روده جهت افراد دارای پولیپ پیشرفته در مقایسه با گروه دارای پولیپ غیرپیشرفته ۲.۵ برابر زیاد بود.

نوع پولیپ روده عامل مهم تعیین کننده ریسک سرطان روده

از سوی دیگر، پولیپ های غیرپیشرفته احتمال مبتلا شدن به بیماری را زیاد کردن ندادند. محققان دریافتند خطر مبتلا شدن به سرطان روده در بیماران دارای پولیپ غیرپیشرفته به اندازه افراد فاقد پولیپ بود.

در ابتدای این مطالعه، محققان از طریق کولونوسکوپی دریافتند ۱۸ درصد شرکت کنندگان دارای پولیپ پیشرفته هستند، ۳۲ درصد دارای پولیپ غیرپیشرفته و ۵۰ درصد دارای پولیپ پیش سرطانی بودند. این افراد به مدت ۱۵ سال تحت نظر بودند.

تحقیق تازه نشان می دهد نوع پولیپ روده تشخیص داده شده است در وقت کولونوسکوپی به آینده نگری احتمال سرطان روده کمک می کند. 

مطالعه نشان داد افراد دارای پولیپ پیشرفته در طول مدت مطالعه در معرض ریسک بالاتر مبتلا شدن به سرطان روده بزرگ قرار داشتند.

«رابرت شون»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بعد از برداشتن پولیپ پیشرفته، کل روده همچنان در معرض سرطان قرار دارد، و نیاز به کولونوسکوپی دوره ای وجود دارد.»

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | مبتلا شدن | سرطان روده | سرطان روده بزرگ | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz