تأسف خوردن تولدت مبارک اصغر فرهادی تابستان

تأسف خوردن: تولدت مبارک اصغر فرهادی تابستان فرهنگ همکاری فرهنگ و هنر سینما چهره های سینمایی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری انصراف شهاب حسینی از بازی در «شهرزاد ۴»

به گزارش بانی فیلم، تصویربرداری مجموعه «شهرزاد۳» مدتی است که به آخر رسیده هست. این در حالی است که پیش از این عنوان شده است بود قرار است که تا آخر بهمن ماه تصویر

انصراف شهاب حسینی از بازی در «شهرزاد ۴»

انصراف شهاب حسینی از بازی در «شهرزاد ۴»

عبارات مهم : انصراف

ساخت فصل چهارم «شهرزاد» منتفی به نظر می رسد.

به گزارش بانی فیلم، تصویربرداری مجموعه «شهرزاد۳» مدتی است که به آخر رسیده هست. این در حالی است که پیش از این عنوان شده است بود قرار است که تا آخر بهمن ماه تصویربرداری ادامه پیدا کند. ولی در سکوت خبری حدود ۲۰ روز پیش به کار خود آخر داد.

انصراف شهاب حسینی از بازی در «شهرزاد ۴»

از طرفی پیش از این که زمزمه هایی از ساخت فصل چهارم این مجموعه به گوش می رسید، گویا یا نبود شهاب حسینی ممکن است ساخت فصل چهارم منتفی شود. حال باید منتظر بود و دید که فصل چهارم بدون حضور شهاب حسینی کلید می خورد و یا کارگردان از خیر فصل چهارم این مجموعه می گذرد!

زندان قصر یکی از لوکیشن هایی بود که این آخرهای گروه در آن مستقر بودند.

به گزارش بانی فیلم، تصویربرداری مجموعه «شهرزاد۳» مدتی است که به آخر رسیده هست. این در حالی است که پیش از این عنوان شده است بود قرار است که تا آخر بهمن ماه تصویر

طبق شنیده ها قرار است که داستان فصل سوم بدون هیچ برش زمانی در ادامه فصل دوم باشد.

هنوز وقت توزیع فصل سوم مشخص نیست، ولی قرار است که بعد از کامل شدن قسمت های بسیاری از فصل سوم، وارد بخش توزیع شود.

فصل سوم این مجموعه از ۱۰ شهریور با حضور بازیگران مهم کلید خورده بود.

انصراف شهاب حسینی از بازی در «شهرزاد ۴»

واژه های کلیدی: انصراف | مجموعه | شهاب حسینی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz